Ydelser

Få hjælp til håndteringen af din webshop

Vi tilbyder alle serviceydelser i forbindelse med den fysiske håndtering af din webshops logistik – med en lang række fordele for dig: 


Variable omkostninger

Du slipper for faste omkostninger, og betaler kun for de faktiske aktiviteter, så du sikrer sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Fleksibilitet - vi tilpasser kapaciteten til dit behov

De fleste webshops oplever ofte udsving i efterspørgslen – f.eks. sæsonudsving. Når logistikken outsources, tilpasses kapaciteten løbende til jeres behov, så I hele tiden kan opretholde samme serviceniveau overfor jeres kunder.

Skalerbart setup

Det er vigtigt at drive en agil forretning, der kan skaleres – men det kan være en udfordring at skabe agilitet uden for sit eget kerneområde. Den skalerbarhed kan opnås via en outsourcet logistikløsning, hvor I ikke skal bekymre jer om hverken fleksibilitet og kapacitet. 

Vi kan håndtere alle typer af produkter i forsendelsesstørrelse på til 150 cm og 30 kg.

eurographic-group

Ordrehåndtering

 • Odreadministration
 • Fakturering
 • Shipping
 • Kundehåndtering
 • Indkøb
 • Hasteordrer
 • Reklamationer
 • Returordrer
 • Arkivering
 • Statistik
eurographic-group

Lagerhåndtering

 • Varemodtagelse
 • Kvalitetskontrol
 • Mærkning
 • Opbevaring
 • Udlevering
 • Optælling
 • Optimering
 • Kitning
 • Pluk og pakning
 • Forsendelse
eurographic-group

Priser

Priser er altid tilpasset den enkelte webshop og er baseret på: 

 • Antal ordrer og pluk
 • Antal varemodtagelser
 • Volumen rabat
 • Tillægsservices
 • Emballage
 • Hjælpematerialer
 • Pladsforbrug
Eurographic-group-webshop

Særpris i indkøringsperiode

Det skal være en god forretning at outsource jeres logistikløsning. Derfor tilbyder vi en særpris i en indkøringsperiode på 6 måneder. Kontakt os for en snak om hvordan vi kan skabe værdi for jer.  

Ordrehåndtering gjort let

Vi griber dine ordrer i dit system og tager processen derfra i forhold til pluk, pakning, forsendelse, fakturering og status meldinger i dit system. I forhold til rapportering udvikler vi sammen de nøgletal eller KPI’er i har behov finder nødvendige med henblik på overvågning, analyse og optimering.

Fuld service gennem hele forsyningskæden

Vi tilbyder ordremodtagelse, varelager, pluk, pakning, retail- og engros-distribution samt administration og optimering. Hvis I ønsker det kan vi fungere som bindeleddet mellem jer og jeres leverandører.