Unia Europejska

Projekts

EU GRANT

Projekt pod nazwą „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii umożliwiającej zastosowanie ukrytego zabezpieczenia druku – książek i instrukcji. Realizacja zakresu rzeczowego projektu pozwoli na uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do uzyskania założonego rezultatu, którym jest wprowadzenie innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonej usługi druku polegającej na zabezpieczeniu wydrukowanego produktu przed kopiowaniem i nadanie jej nowych cech i użyteczności w stosunku dotychczas świadczonych na terenie kraju. Dywersyfikacja oferty oraz i wykorzystanie najnowszych tendencji rynkowych pozwoli kształtować rzeczywistość w branży i wyprzedzać oczekiwania klientów, podnosząc pozycję rynkową przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 10 902 822,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 996 552,10 zł

Zapytania ofertowe
W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację maszyny drukarskiej cyfrowej.

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2019 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 po ponownej ocenie – pobierz dokument

W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację linii do cięcia i przygotowania bloków.

Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2020 – pobierz dokument
Załącznik nr 1,2. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 1/3.3.3/2020– pobierz dokument

W związku realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Innowacyjna technologia zabezpieczenia i analizy obrazu wielobarwnego w cyfrowym druku dziełowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację linii do oprawy miękkiej.

Zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2/2020 – pobierz dokument
Załącznik nr 1,2. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 2/3.3.3/2020 – pobierz dokument

Projekt pod nazwą „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych opakowań z papieru i tektury. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 260 720,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 905 200,00 zł

Zapytania ofertowe
1. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację plotera tnącego wraz z oprogramowaniem do projektowania opakowań zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 – pobierz dokument 
Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 3/1.5/2018 po ponownej ocenie – pobierz dokument

2. W związku z realizacją przez Eurographic Group Sp. z o.o. projektu pn. „Zakup linii produkcyjnej opakowań z papieru i tektury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację cyfrowej maszyny drukarskiej zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.5/2018 – pobierz dokument
Załącznik nr 1. Formularz oferty – pobierz dokument
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań – pobierz dokument

Informacja o wynikach do postępowania ofertowego 4/1.5/2018 – pobierz dokument

Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji opakowań z tektury litej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji nowego typu opakowań z tektury litej twardej dla branży premium. Rezultatem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie Beneficjenta innowacyjnej technologii produkcji nowego typu opakowań z tektury litej twardej dla branży premium.


Całkowita wartość projektu: 5 699 694,54 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 000 000,00 zł.

Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług poligraficznych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Eurographic Group Sp. z o.o. poprzez świadczenie innowacyjnych usług w zakresie druku materiałów poligraficznych. Rezultatem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie Beneficjenta innowacyjnej technologii druku na podłożach primerowanych oraz uszlachetniania druku za pomocą lakierów.

Całkowita wartość projektu: 2 236 363,64 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 000 000,00 zł.

Nowa usługa

W efekcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług poligraficznych, Eurographic Group pragnie poinformować, że została rozszerzona oferta usług firmy. Nowy zakres usług został rozszerzony o uszlachetnianie wydruków.

Metody uszlachetnia:

  • primerowanie
  • lakierowanie
  • złocenie